Fastopper Blister

FASTOPPER BLISTER és un nou sistema per a l’envasament dels seus productes. Les seves principals característiques són:

  • No cal cap mena de maquinària o motlle per a l’envasament, amb la conseqüent reducció de costos.
  • Ideal per a petits i mitjans tiratges, o amb multitud de formes diferents.
  • Permet la deslocalització del procés d’envasament.
  • És un producte totalment reciclable.
  • S’adhereix al motlle termoformat de manera permanent, garantint-ne el segellat simplement amb una petita pressió manual.
  • La manipulació és ràpida i no requereix cap aprenentatge previ.

Previous Slide 1/4 SiguienteFASTOPPERFASTOPPERFASTOPPERFASTOPPERFASTOPPERFASTOPPERFASTOPPERFASTOPPER